This is a TED-Ed video that describes the eye and looks at three different types of tears.  You can watch it in either English or Thai.

You can find some comprehension questions and more videos on the TED-Ed site.

You can use this Quizlet Set to look at some of the phrases more closely.

Vocabulary Game

Transcripts are from YouTube and are placed side-by-side for educational purposes only. Please open the videos in YouTube for more information about the creators.

 1. เรื่องนี้เป็นของสาวน้อย ไอริส หรือม่านตา Our story is about a girl named Iris.
 2. ม่านตาอ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวมาก Iris is very sensitive.
 3. มากจนกระทั่งว่าเธอมีน้ำตาอยู่ตลอดเวลา So much that she is always in tears.
 4. เธอร้องไห้ตอนที่เศร้า She cries when she's sad,
 5. ตอนที่มีความสุข when she's happy,
 6. หรือแม้แต่ตอนที่เธอระคายเคือง and even tears up when things just get to her.
 7. เธอมีต่อมพิเศษ ที่เรียกว่าต่อมน้ำตาเพื่อผลิตน้ำตาใหม่ She has special lacrimal glands to make new tears
 8. และท่อพิเศษ ที่เรียกว่าหลอดน้ำตา and special tubes, called lacrimal puncta,
 9. เพื่อระบายน้ำตาเก่าออกไป to drain old ones away.
 10. เธอหลั่งน้ำตามากจนกระทั่งเธอใช้น้ำตาถึง And she cries so much that she goes through
 11. สามร้อยมิลลิลิตรต่อวัน ten ounces of tears per day,
 12. ร้อยสิบสี่ลิตรต่อปี thirty gallons a year!
 13. ถ้าคุณสังเกตดี ๆ In fact, if you look closely,
 14. คุณจะเห็นว่าเธอหลั่งน้ำตาทีละน้อยอยู่ตลอดเวลา you'll see that she's crying a little bit all the time.
 15. น้ำตาปกติที่สาวน้อยม่านตาผลิตออกมาตลอดเวลา The basal tears that Iris constantly produces
 16. เกิดจากสารเคลือบสามชั้น form a thin coating of three layers
 17. ที่คอยปกคลุมเธอและกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกไป that cover her and keep dirt and debris away.
 18. ถัดจากม่านตามีชั้นเมือก Right next to Iris is the mucus layer,
 19. ที่ยึดทุกอย่างไว้กับเธอ which keeps the whole thing fastened to her.
 20. ถัดจากนั้นเป็นชั้นน้ำ On top of it is the aqueous layer,
 21. ที่ทำให้ม่านตาชุ่มชื่น ป้องกันเชื้อโรคที่มารุกราน which keeps Iris hydrated, repels invasive bacteria,
 22. และป้องกันผิวของเธอ หรือกระจกตา ไม่ให้เสียหาย and protects her skin, or cornea, from damage.
 23. และสุดท้ายเป็นชั้นไขมัน And, finally, there is the lipid layer,
 24. สารเคลือบมันชั้นนอกสุด ที่ทำให้ผิวนอกราบเรียบ an oily outer film that keeps the surface smooth
 25. ให้ม่านตามองผ่านมาได้ for Iris to see through,
 26. และป้องกันไม่ให้สารเคลือบชั้นอื่นระเหยไปหมด and prevents the other layers from evaporating.
 27. ปกติแล้วม่านตาใช้ชีวิตประจำวัน Normally, Iris goes about her day
 28. โดยไม่รู้สึกตัวเลยว่าน้ำตาปกติกำลังทำหน้าที่อยู่ without really noticing the basal tears doing their thing.
 29. ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นหน้าที่หลักนั่นแหละ That's kind of their whole point.
 30. แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับสาวน้อยหัวหอม But one day, she meets a girl named Onion.
 31. ม่านตาหลงเสน่ห์เธอในทันใด Iris is immediately smitten.
 32. หัวหอมช่างดูเฉิดฉายในเปลือกสีม่วง Onion looks gorgeous in her bright purple jacket,
 33. และกลิ่นเธอก็เยี่ยม and she smells terrific.
 34. ม่านตาเลยชวนหัวหอมมาทานข้าวเย็นที่บ้าน So, Iris invites Onion to her house for dinner.
 35. แต่เมื่อหัวหอมมาถึงที่บ้าน แล้วถอดเปลือกของเธอออก But when she comes in and takes off her jacket,
 36. ก็เกิดเรื่องร้ายขึ้น something terrible happens.
 37. เมื่อปอกเปลือกหัวหอม You see, when Onion's jacket is removed,
 38. ก็เกิดปฏิกิริยาเคมี a chemical reaction happens,
 39. เปลี่ยนสารซัลฟอกไซด์ที่ทำให้เกิดกลิ่นหอม converting the sulfoxides that make her smell so great
 40. เป็นกรดซัลฟีนิก into sulfenic acid,
 41. และกลายเป็นสารระคายเคืองที่มีชื่อย้าวยาว which then becomes a nasty substance with a long name:
 42. ซิน-โพรเพนเธียล เอส-ออกไซด์ syn-Propanethial S-oxide.
 43. ก๊าซนี้ทำให้ม่านตาระคายเคือง และทันใดนั้นเธอก็หยุดน้ำตาไว้ไม่ได้ The gas stings Iris, and suddenly, she can't help it,
 44. เธอเริ่มร้องไห้อย่างหยุดไม่อยู่ she starts weeping uncontrollably.
 45. น้ำตาตอบสนองต่างจากน้ำตาปกติ These reflex tears are different from the basal tears
 46. ที่ม่านตาคุ้นเคย that Iris is used to.
 47. เพราะมันถูกออกแบบมา Because they're designed
 48. ให้ล้างสารระคายเคือง หรือละออง to wash away harmful substances, or particles,
 49. และหลั่งออกมามากกว่าน้ำตาปกติ they're released in much larger amounts,
 50. และชั้นน้ำของน้ำตาปฏิกริยา มีสารต้านเชื้อโรคมากกว่า and their aqueous layer contains more antibodies
 51. เพื่อหยุดยั้งไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาได้ to stop any microorganisms that may be trying to get in, as well.
 52. ม่านตาและหัวหอมเสียใจมาก Both Iris and Onion are devastated.
 53. พวกเธอคงไม่สามารถไปด้วยกันได้ They know they can't continue their relationship
 54. เพราะม่านตาจะระคายเคืองและร้องไห้ทุกครั้ง ที่หัวหอมปอกเปลือกออก if Iris is going to hurt and cry every time Onion takes off her jacket.
 55. ดังนั้น หัวหอมเลยแยกทางกับม่านตา So, they decide to break up.
 56. เมื่อหัวหอมเดินผ่านประตูออกไป ม่านตาก็หยุดหลั่งน้ำตา As Onion walks out the door, Iris stops crying.
 57. แล้วก็เริ่มร้องไห้ใหม่ทันที And immediately starts again.
 58. แต่ตอนนี้ไม่ได้ร้องไห้ด้วยน้ำตาตอบสนอง แต่ด้วยน้ำตาจากอารมณ์ Only now, she's not crying reflex tears but emotional tears.
 59. เมื่อคนเราเศร้าหรือดีใจสุด ๆ When someone is either too sad or too happy,
 60. เรารู้สึกเหมือนเสียการควบคุม it feels like a loss of control,
 61. ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ which can be dangerous.
 62. น้ำตาอารมณ์จึงหลั่งออกมาเพื่อทำให้อารมณ์สงบลง So, emotional tears are sent in to stabilize the mood
 63. อย่างที่เร็วที่สุด as quickly as possible,
 64. รวมถึงปฏิกริยาทางกายอื่น ๆ along with other physical reactions,
 65. เช่นชีพจรที่สูงขึ้น และการหายใจที่ช้าลง such as an increased heart rate and slower breathing.
 66. แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจ But scientists still aren't sure
 67. ว่าทำไมและอย่างไรน้ำตาจึงช่วยให้รู้สึกดีขึ้น exactly how or why the tears themselves are helpful.
 68. น้ำตาอาจเป็นกลไกทางสังคมเพื่อให้เกิดความสงสาร หรือแสดงการยอมแพ้ They may be a social mechanism to elicit sympathy or show submission.
 69. งานวิจัยบางงานพบว่า But some studies have also found
 70. น้ำตาอารมณ์มีฮอร์โมนความเครียดอยู่สูงกว่าน้ำตาชนิดอื่น that emotional tears contain higher levels of stress hormones,
 71. เช่น เอซีทีเอช และ เอนเซฟาลิน such as ACTH and enkephalin,
 72. ซึ่งเป็นสารความสุข และแก้ปวดตามธรรมชาติ an endorphin and natural pain killer.
 73. ในตอนนี้น้ำตาอารมณ์ก็กำลังทำให้ม่านตาเริ่มสงบ In this case, emotional tears are also directly calming Iris down,
 74. และส่งสัญญาณให้คนอื่นรับรู้ถึงภาวะอารมณ์ของเธอ as well as signaling her emotional state to others.
 75. เสียใจด้วยนะที่เธอคบกับหัวหอมต่อไปไม่ได้ Sorry things didn't work out with Onion, Iris,
 76. แต่อย่ากังวล but don't worry.
 77. ตราบเท่าที่เธอมีน้ำตาสามชนิด As long as you have all three kinds of tears
 78. ช่วยสร้างสมดุล และทำให้เธอมีสุขภาพดี ม่านตาก็จะดีขึ้น working to keep you balanced and healthy, it will get better.
 79. แล้วเธอก็จะเห็นเอง You'll see.